Bælum Butikshus ApS

- Byen bygger hus

Bælum Butikshus ApS    -    Vestergade 24E    -    9574 Bælum    -    info@baelum-butikshus.dk

Bælum Butikshus Om Bælum Butikshus Bestyrelsen Køb af anparter Generalforsamling Vedtægter Nyhedsbrev Galleri Kontakt Mediearkiv

Det er stadig muligt at købe anparter i Bælum Butikshus ApS


Der udbydes anparter til en stykpris på 2.500 kr.

Det betyder, at man ved køb af 1 anpart i Bælum Butikshus ApS investerer 2.500 kr. i projektet. Der er mulighed for at købe flere anparter i selskabet, dog højest 200 stk. pr anpartshaver. Købmanden har på forhånd selv tegnet sig for 200 anparter.


Hvad hæfter jeg for?

Som anpartshaver hæfter du kun for anpartens størrelse. Dette betyder, at anpartshaver i tilfælde af Bælum Butikshus ApS´ konkurs kun taber de penge, som han/hun har investeret i anparter. Anpartshaver vil ikke blive ramt økonomisk ved lukning af dagligvarehandlen, da man som anpartshaver kun har anpart i bygninger og grund.


Hvad får jeg som anpartshaver ud af det?

Som anpartshaver i Bælum Butikshus ApS er du med til at realisere opførelsen af et nyt butikshus i Bælum, som udlejes til dagligvarebutik.

Da lejen af Butikshuset udgør en procentdel af omsætningen i butikken, vil anpartshaverne få del i denne indtægt igennem forøgelse af anpartens værdi. Det betyder, at des mere salg des større huslejeindtægt og dermed større værdi af anpartskapitalen. Lejeindtægten har en fastsat minimumsgrænse, som sikrer ejerne en vis indtægt. Som anpartshaver fungerer du derfor som ”ambassadør”, der på frivillig basis er med til at promovere butikken og indkøbsmulighederne i byen, for på den måde at være med til at øge salget i den nye butik.

Anpartshaverne vil efter 20 år have en gældfri bygning, med fortsat lejeindtægt.

Nyt Butikshus Bælum Butikshus ApS    Salg af anparter Formål, vision og mål 

Om Bælum Butikshus ApS